Opleidingen en trainingen: Veilig werken langs de weg, Opleiding, Herhaling en Examens

De trainingen voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren langs de weg zijn bedoelt voor bedrijven die op regelmatige basis dergelijke werkzaamheden uitvoeren.

Medewerkers van bedrijven die dergelijke werkzaamheden uitvoeren dienen in het bezit te zijn van een gerichte opleiding waarin de risico's aan bod komen.

Informatie over de training Veilig Werken langs de weg MARVEL

Deze opleiding is de basisopleiding voor het veilig werken. Een gedegen training met inhoudelijke informatie en praktische oefeningen, en de training van proefexamens maakt het volgen van de training via MARVEL een nuttige, welbestede tijdsbesteding. Deelnemers beoordelen de cursus als nuttig en leerzaam. Deze opleiding is bestemd voor Wegwerkers, maar ook voor bijvoorbeeld Bermwerkers, Kabel- buizenleggers en Rioolservice medewerkers.

Doelgroep, doelstelling en toelating

In de opleiding  ‘Veilig werken langs de weg’ wordt de deelnemer getraind om zowel vanuit zijn eigen gezichtspunt namelijk de wegwerker, als vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker te kijken naar de veiligheidssituatie.

Van wegwerkers, maar ook van bijvoorbeeld bermwerkers, kabel- en buizenleggers en rioolservice medewerkers wordt verwacht dat zij actief meedenken over de veiligheid. In de opleiding wordt gekeken naar de rol die van de wegwerker in het V&G-plan wordt verwacht.
Bovendien wordt aan de hand van ondermeer checklists getraind hoe voor een optimale voorbereiding en alerte houding tijdens een uitvoering van de werkzaamheden kan worden gezorgd.

Daarbij komen niet alleen de technische en praktische kanten van veiligheid aan bod, maar ook de manier waarop informatie met elkaar moet worden afgestemd en teruggekoppeld.

Richtlijnen, docenten en documentatie

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Certificering, Vrijstellingen en Werkwijze

Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat Veilig werken langs de weg, en een veiligheidspas op creditcardformaat .

Informatiebladen

Hieronder treft u de informatiebladen van de opleiding veilig werken langs de weg aan.