Opleidingen en trainingen voorwaarden, aanmelding en formulieren

Hieronder treft u een aantal formulieren aan die kunnen worden gebruikt om opleidingen aan te vragen, kopie certificaten of passen aan te vragen. Verder treft u hier de voorwaarden van de opleidingen aan en een aantal overige formulieren.

Aanmeldingsformulieren

Aanmeldingsformulieren dienen altijd volledig ingevuld te worden. De aanmeldingsformulieren dienen altijd begeleid te gaan van een kopie van het ID bewijs of het paspoort van de deelnemers. Dit om ervoor te zorgen dat op certificaten en veiligheidspassen de juiste personalia worden vermeld.

  • Aanmeldingsformulier MARVEL trainingen individueel
  • Aanmeldingsformulier MARVEL trainingen groepsgewijs

Algemene voorwaarden en cursus- en trainingsvoorwaarden MARVEL

Voor de opleidingen zijn de algemene voorwaarden van MARVEL van toepassing. Aanvullend zijn voor opleidingen de voorwaarden inschrijving en deelname opleidingen van toepassing.

Aanvragen kopie certificaat en/of kopie pas

Het is mogelijk dat een pas of certificaat vermist wordt. Alle verstrekte certificaten worden bij MARVEL gearchiveerd en het is mogelijk een kopie op te vragen. Aan het opvragen van kopieën zijn kosten verbonden.

Informatiebladen

Hieronder treft u de informatiebladen van de opleidingen aan.