Opleidingen en trainingen: Bedrijfshulpverlening ( BHV ) en herhaling Bedrijfshulpverlening

De trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en herhaling bedrijfshulpverlening komen voort uit een wettelijke plicht om binnen een onderneming zorg te dragen voor voldoende en adequate ondersteuning in noodgevallen.

De basis van het aantal opgeleidde bedrijfhulpverleners ( BHV-ers ) is het bedrijfsnoodplan. In het bedrijfsnoodplan worden de risico's geanalyseerd en worden de BHV - organisatie ingericht. Per risico worden de te nemen acties in een plan vastgelegd.

Informatie over de training bedrijfshulpverlening van MARVEL

Dat de BHV opleiding voortkomt uit een wettelijke verplichting betekent niet dat als de opleiding moet worden gevolgd deze met zo min mogelijk inspanning moet worden behaald. Een gedegen training met inhoudelijke informatie en praktische oefeningen maakt het volgen van de training via MARVEL een nuttige, welbestede tijdsbesteding. Deelnemers beoordelen de cursus als nuttig en leerzaam, en bruikbaar voor zowel de werk- als de prive omgeving.

Doelgroep, doelstelling en toelating

Deze cursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf zullen optreden als BHV-er. De bedrijfshulpverleners die in het kader van de wettelijke verplichting de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen te bezitten.

Doelstelling is het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp, reanimatie, brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Deelnemers van de herhalingsopleiding dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma Bedrijfshulpverlener. Verder dienen cursisten een normale fysieke conditie te hebben om aan de praktijktrainingen te kunnen deelnemen.

Richtlijnen NIBHV, docenten en documentatie

De herhalingscursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV. De cursus wordt gegeven door het Oranje Kruis gecertificeerde “eerste hulp” docenten en door het NBBe gecertificeerde “brand” docenten. Het cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Aangezien het een herhalingscursus betreft zou deze reeds in het bezit van cursist moeten zijn. Dit cursusboek kunt u bij MARVEL bestellen.

Certificering, Vrijstellingen en Werkwijze

Alle cursisten sluiten deze cursus af met  praktijk verrichtingen onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV en een Hulpverlenerspas. Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met reanimatie aantekening van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

De herhalingscursus wordt afwisselend gegeven. De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van de BHV opleidingen ligt op de praktijk.

Informatiebladen

Hieronder treft u de informatiebladen van de BHV en de BHV - herhalingsopleidingen aan.