VCA certificatie

 

VCA certificering kan op verschillende manieren. VCA certificatie kan op twee niveaus: persoonscertificering of bedrijfscertificering. Dit zijn twee verschillende de processen. De persoonscertificering is sneller en makkelijker te halen terwijl de bedrijfscertificering een langer proces is waar het nakomen van voorschriften een centrale rol speelt.

 

Waarom VCA certificering?

 

VCA certificering speelt een rol als u veilig wilt kunnen werken in onveilige werkomgevingen. Bij bepaalde beroepen is er een verhoogd risico op ongevallen vooral in de bouw is dit een probleem. De VCA certificering is een norm en in vele gevallen een eis van opdrachtgevers om veilig werkzaamheden uit te kunnen voeren. Heeft u het VCA certificaat behaald dan bent u beter instaat om gevaren te herkennen en met deze onveilige situaties om te gaan.

 

VCA persoonscertificering

 

De persoonscertificering is mogelijk in drie vormen. Dat zijn B VCA, VOL VCA en VIL VCU. Al deze VCA certificatie zijn persoonsgebonden en kan door een individu behaald worden. Deze certificatie is 10 jaar geldig. B VCA is ontwikkeld voor personeel met uitvoerende taken terwijl VOL VCA zich richt op leidinggevenden. VOL VCA is een uitgebreidere VCA certificering die rekening houdt met de verantwoordelijkheid van een leidinggevende. Voor medewerkers in de uitzendbranche is kennis van VCA in sommige gevallen essentieel. Indien u personeel werft voor VCA gecertificeerde bedrijven dan is VIL VCU certificering vereist. Deze certificering is gebaseerd op VOL VCA met toevoegingen die relevant zijn voor de uitzendbranche.

 

VCA bedrijfscertificering

 

VCA bedrijfscertificatie verlangt dat alle uitvoerende medewerkers het VCA certificaat bezitten. Bij bedrijfscertificatie kennen we ook andere soorten VCA vormen naast die van de persoonscertificering. VCA*, VCA**, VCA Petrochemie en VCU zijn veiligheidssystemen waar rekening gehouden moet worden. Welk systeem voor uw bedrijf geldt? Is afhankelijk van het type bedrijf en de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Daarnaast gelden ook andere eisen. VCAdirect kunt u uitstekend begeleiden om VCA bedrijfscertificering te behalen.