Risicoinventarisatie en evaluatie (RI & E)

Iedere onderneming in Nederland moet aan de ARBO-wet voldoen, de RI & E is hier een belangrijk onderdeel van. Zo belangrijk dat de overheid hem verplicht heeft gesteld voor vrijwel alle ondernemers met personeel.
De RI & E bestaat uit twee delen, eerst de inventarisatie van alle risico's binnen het bedrijf en daarnaast een plan voor het minimaliseren van deze risico's.
Volgens de ARBO-wet dient u een VGM functionaris (preventiemedewerker) te benoemen. De VGM functionaris dient goed op de hoogte te zijn van de risico's met betrekking tot de VGM binnen uw bedrijf.
Het is moeilijk om er voor te zorgen dat de VGM functionaris de juiste deskundigheid bezit en daarnaast ook op de hoogte blijft van de continu veranderende wet- en regelgeving en VCA ontwikkelingen. Deze activiteiten kosten veel tijd en geld die u als ondernemer beter kunt gebruiken.
 
Daarom levert MARVEL een totaaloplossing. Deze oplossing omvat: