Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Ondanks alle maatregelen kan werk toch schade aan de gezondheid opleveren. Daarom heeft de werkgever de wettelijke verplichting zijn medewerkers in de gelegenheid te stellen een PAGO te ondergaan. Bij het PAGO wordt de gezondheid en de belastbaarheid van individuele medewerkers in relatie tot de belasting in de functie in kaart gebracht.

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico worden opgespoord en er wordt vastgesteld bij welke personen gezondheidsschade bestaat.

Hoewel het PAGO primair een op het individu gericht onderzoek is, kan het ook dienen voor het opsporen van gezondheidsklachten van groepen van werknemers en het signaleren van werk- en gezondheidsproblemen. Vastgesteld worden knelpunten in gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden binnen groepen.

Doelgroep

Alle medewerkers waarvoor een PAGO-indicatie is gesteld door de bedrijfsarts en/of op basis van de RI&E.

Inhoud

Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts uitgevoerd. De inhoud wordt afgestemd op de risico's in het werk en bestaat meestal uit een vragenlijstonderzoek. Indien nodig vindt aanvullend onderzoek plaats (bijvoorbeeld bloedonderzoek, onderzoek naar de longfunctie of onderzoek naar de energetische belasting). Bij specifieke klachten volgt een medisch consult.

Resultaat

Voor individuele medewerkers kan dit leiden tot:

  • nader medisch onderzoek en/of verwijzing naar huisarts of specialist
  • nader onderzoek van het werk
  • toegenomen gezondheidsbewustzijn en inzicht in de gezondheidsrisico's op basis van de arbeidsomstandigheden, werk- en leefgewoonten.

Voor groepen of afdelingen kan dit leiden tot voorstellen in:

  • werkaanpassing
  • verbetering van arbeidsomstandigheden
  • prioriteitstelling en een plan van aanpak.

Duur

Afhankelijk van de inhoud en de te onderzoeken populatie neemt de PAGO-uitvoering 4 tot 12 weken in beslag. De keuring van de medewerkers neemt circa een uur in beslag. De te besteden tijd kan varieren met de inhoud van een keuring.

Investering

Op offertebasis

Hiermee houden werknemers en werkgevers zich aan de PAGO verplichting die voorkomt uit de artikel 18 van de ARBO-wet.

MARVEL kan u ondersteunen bij het (op locatie) doen van een PAGO en het bepalen van de inhoud van de PAGO-keuring.