Opleiding en instructie

Om conform de arbo-wet, en volgens uw veiligheidssysteem te werken is opleiding, instructie en motivatie van medewerkers noodzakelijk. MARVEL biedt een aantal opleidingen aan en kan op maat oplossingen aandragen voor specifieke bedrijfseigen risico's. Voor meer informatie over opleidingen en trainingen klikt u hier.

Opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening

Opleiding BHV (Bedrijfshulpverlening) basis

De cursus is bedoeld voor personeel van kantoren, groot -, midden-, en kleinbedrijf en particulieren, die taken hebben toegewezen ten behoeve van bedrijfshulpverlening. Na het volgen van de cursus is men in staat om incidenten binnen het bedrijf, volgens de gestelde procedures, op de juiste wijze te bestrijden. De cursus voldoet aan de eisen die worden gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

BHV basis opleiding programmaCursus BHV basis (pdf)

Opleiding BHV (Bedrijfshulpverlening) herhaling

Per herhaling wordt een zo interessant mogelijk programma samengesteld. Denk aan een ontruimingsoefening, waarbij dan meteen een bedrijfsnoodplan wordt uitgetest. Ook de coördinatie van de BHV-ers bij een calamiteit zal als onderdeel worden getoetst. Bij elke herhaling worden wel de standaard praktijkhandelingen weer geoefend, zoals reanimatie en het bestrijden van een beginnende brand.
Speciale BHV-behoeftes / onderdelen kunnen in onderling overleg in de herhalingscursus worden ingepast.

BHV basis opleiding programmaCursus BHV herhaling (pdf)

Opleiding ten behoeve van VCA */** certificering

Volgens de VCA norm gecertificeerde bedrijven moeten alle operationele medewerkers in bezit zijn van de opleiding VCA Basisveiligheid en moeten leidinggevenden in het bezit zijn van de opleiding VCA Vol.

Opleiding VCA Basisveiligheid

 • De Arbo-wet en ongevallentheorie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gereedschap
 • Hijsen, tillen en lopen
 • Werken op hoogte
 • Werkvergunningen en besloten ruimten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

BHV basis opleiding programmaCursus basisveiligheid (pdf)

BHV basis opleiding programmaCursus basisveiligheid herhaling (pdf)

Veiligheid voor Operationaal Leidinggevenden (VOL VCA)

Bij deze cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Arbo-wet en ongevallentheorie
 • Leiding geven en veiligheid, veiligheidsinformatie en werkvergunningen
 • Taak-risicoanalyse, bedrijfsnoodplan
 • Risicobronnen, Chemicaliën
 • Ergonomie, gereedschappen

BHV basis opleiding programmaCursus Veiligheid voor Operationaal Leidinggevenden (VOL VCA) (pdf)

BHV basis opleiding programmaCursus Veiligheid voor Operationaal Leidinggevenden (VOL VCA) herhaling (pdf)

Toolboxmeetings

Het houden van toolboxmeetings, waarbij specifiek voor het bedrijf relevante onderwerpen worden behandeld, kan bijdragen tot de kennis en ervaring van de medewerkers. MARVEL kan trainingen geven en stelt toolboxmeetings (veiligheidsinstructies) beschikbaar aan deelnemende bedrijven.

Overzicht toolboxmeetings

BHV basis opleiding programmaOverzicht toolboxmeetings MARVEL (pdf)