Middelbaar veiligheidskundig (MVK) ondersteuning

Van een VCA-gecertificeerd bedrijf wordt geëist dat ze kunnen terugvallen op een VGM functionaris, deze functionaris moet minimaal de opleiding middelbare veiligheidskunde (MVK) hebben gevolgd. U kunt zelf iemand binnen uw bedrijf aanstellen, maar u kunt deze deskundigheid ook extern in lenen. Dan moet uw preventiemedewerker minimaal beschikken over een VOL-VCA en u moet een contract hebben afgesloten met een externe middelbaar of hoog veiligheidskundige.

Een MVK-er ondersteunt u in:

  • Ondersteunen veiligheidsbeleid;
  • Opstellen van de risicoinventarisatie & evaluatie;
  • Verzorgen van voorlichtingen en onderricht (b.v. toolboxmeetings en introductieprogramma's);
  • Uitvoeren van ongevallenanalyses;
  • Opstellen van veiligheidsrapportages;
  • Opstellen van procedures en instructies (werk- en veiligheidsinstructies of voor VCA systemen)

MARVEL kan deze MVK-er voor u zijn en u ondersteunen in onder andere ARBO en VCA