Functie RI&E

 

Volgens de Arbo-wet, maar ook om VCA-gecertificeerd te kunnen worden, moeten bedrijven beschikken over een deugdelijke en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gaat het er om de risico's in kaart te brengen. Het ontbreken van een op schrift gestelde risico-inventarisatie en -evaluatie wordt door de arbeidsinspectie gezien als een direct beboetbaar feit ( boete kan oplopen tot 2500,- &euro). Daarnaast is VCA-certificering zonder goede RI&E niet mogelijk.

 

De eisen welke de Arbo-wet stelt aan de RI&E en de eisen welke er vanuit de VCA aan de inhoud van de RI&E worden gesteld liggen niet geheel in lijn met elkaar. De Arbo-wet richt zich op de minimale onderwerpen welke in een RI&E dienen meegenomen te worden en verdiepende nadere inventarisatie verplichtingen. VCA richt zich meer op de risico's per functie en stelt expliciet dat risico's aantoonbaar gewogen worden naar kans x effect, een vaste methodiek wordt gebruikt en stelt eisen met betrekking tot de deskundigheid en ervaring. De RI&E mag bij VCA niet ouder zijn dan 3 jaar.

 

Bij RI&E's welke door Arbo advies worden opgesteld, wordt een combinatie gemaakt tussen vereisten vanuit de Arbo-wet en de vereisten vanuit de VCA. Tevens worden zoveel mogelijk de nadere inventarisatie verplichtingen welke de Arbowet stelt direct meegenomen in het geheel. Tevens bij indien niet (geheel) aan wettelijke eisen worden voldaan een plan van aanpak opgesteld hoe hieraan voldaan kan gaan worden. Het geheel met resultaatgarantie.