BHV Noodplan

De bedrijfshulpverlener (BHV) is er om bij calamiteiten levens te redden en materiële schade te beperken. Mensen uit uw eigen bedrijf die zijn opgeleid om in de eerste minuten adequaat op te treden, totdat professionele hulpverleners het commando over kunnen nemen.
Elk bedrijf is anders. Daarom bestaan er geen standaard BHV-noodplan.
De wet eist dat er een op schrift gesteld bedrijfsnoodplan aanwezig is. In dat bedrijfsnoodplan moeten een aantal zaken goed vastgelegd worden, zoals:

  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, bevelvoeringstructuur;
  • Vervangingsstructuren bij afwezigheid;
  • Communicatie binnen de organisatie en met het bevoegd gezag;
  • Specifieke maatregelen die bij bepaalde typen calamiteiten genomen moeten worden;
  • Beschikbaarstelling van middelen;
  • Omgang met hulpdiensten van buiten de organisatie;
  • Afstemming van het plan met bijvoorbeeld de gemeentelijke brandweer.

Een BHV-noodplan bestaan uit drie delen:

  • De BHV regeling (Hoe is de BHV georganiseerd? Welke uitrusting is nodig? Welke opleidingen zijn vereist?);
  • Een beschrijving van de restrisico's (scenario's);
  • Een ontruimingsplan / vluchtplan.

MARVEL ondersteunt u in met het creëren van deze noodplannen.