Werkomstandigheden in de dagelijkse praktijk

Hoewel veel van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn basis vindt in regelgeving, zijn zaken als ziekteverzuim en analyse van (belastende) taken een belangrijk middel om te komen tot een gezond werkklimaat.

Praktisch en binnen het wettelijke kader

MARVEL geeft support op het gebied van veiligheid en ARBO binnen het wettelijke kader, maar ook gericht op de dagelijkse praktijk van ondernemingen.

Daarmee wordt ervoor gezorgd dat zowel op het vlak van de werksfeer als de financiële risico's redelijkerwijs worden beperkt.

Instrumenten uit ervaring en op maat

Hiervoor worden onder andere personeelsreglementen, verzuim-risicoplannen en taakrisico-analyses gebruikt. Ook de RI&E en instructies zijn een belangrijk onderdeel van het totaalpakket aan veiligheid- en ARBO maatregelen.