Vacaturebank

Marvel werft op continue basis monteurs en andere medewerkers. Alle deelnemende bedrijven hebben de mogelijkheid om kandidaten in te zien die door MARVEL zijn geaccepteerd voor deze bank.

Klik hier voor een overzicht van kandidaten

In- en uitlening

Daarnaast regelt MARVEL ook in- en uitleen diensten voor bedrijven die zich bij MARVEL hebben aangemeld. Hierdoor kunt u makkelijk personeel inhuren of verhuren.

Klik hier om meer informatie over de collegiale in- en uitlening

Klik hier voor de capaciteit van collegiale in- en uitlening

Werving en selectie de MARVEL Wervingsformule

De MARVEL Wervingsformule kent 2 mogelijkheden:

De MARVEL Wervingsformule omvat de volgende elementen:

 • Opstellen van het vacatureprofiel in samenwerking met de opdrachtgever op basis van de vacature gegevens.
 • Advisering van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden indien gewenst.
 • Advisering van een eventueel aanvullend wervingsplan in de media
 • Opmaak van uw personeelsadvertenties
 • Publicatie van de vacature op onze vacaturebank
 • Publicatie van de vacature op de MARVEL vacaturebank
 • Publicatie in de periodieke nieuwsbrief van MARVEL
 • Activering van e-mail-agents om kandidaten die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in een dergelijke vacature te attenderen op uw vacature
 • Alle ingeschreven kandidaten uit ons kandidatenbestand met een relevant zoekprofiel worden per e-mail op de hoogte gebracht van de betreffende vacature, en worden actief door ons benaderd.
 • Gerichte optimalisatie van de vacature op Google en andere zoekmachines
 • Alle kandidaten die direct op de vacature reageren worden in de selectieprocedure opgenomen en beoordeeld
 • File-search in het kandidatenbestand van MARVEL
 • Beoordelen van schriftelijke en online sollicitaties en eventuele interne kandidaten op basis van de opgestelde selectiecriteria
 • Afhandeling van informatieaanvraag van geïnteresseerde kandidaten
 • Opstellen en versturen van gemotiveerde afwijsbrieven
 • Uitvoeren van referentieonderzoeken van interessante kandidaten
 • Voorselectie van kandidaten door interviews met een van onze consultants op ons kantoor in Annen
 • Uitgebreide beoordeling en rapportage van de geïnterviewde kandidaten
 • Opstellen contractvoorwaarden

Garantieregeling:

 • Optioneel is een voorloopcontract waarbij de kandidaat een verlengde inwerkperiode heeft en voor die periode in dienst is bij MARVEL. Om in die periode geen verplichtingen te hebben mocht de kandidaat niet voldoen.
 • Indien de betreffende kandidaat onverhoopt binnen 6 maanden na indiensttreding niet blijkt te voldoen, doen wij de procedure gratis over
 • Bedrijfseconomische- en/of bedrijfsstrategische- of andere bedrijfsomstandigheden gelden niet als reden voor het in kracht treden van de garantieregeling. De garantieregeling geldt alleen bij een verwijtbaarheid van zijde van de kandidaat.

Hieronder zijn de verschillen tussen beide mogelijkheden binnen de full service formule naast elkaar opgesomd.

Exclusieve samenwerking

Voortijdige intrekking:

Indien de vacature na opdrachtverstrekking door de opdrachtgever wordt ingetrokken doordat de vacature tussentijds is vervallen, zal MARVEL een deel van de ontstane kosten in rekening brengen.

Werving

 • Publicatie van de vacature op onze website
 • Uw vacature wordt voorzien van het bedrijfslogo
 • Naam van de opdrachtgever wordt bij een exclusieve samenwerking bekend gemaakt
 • Publicatie van de vacature in de maandelijkse nieuwsbrief, en op de MARVEL vacaturebank

Kosten:

De investeringen voor werving en selectie van de vacature is op basis van No Cure, No Pay.

Extra randvoorwaarden:

MARVEL bemiddelt exclusief de vacature, opdrachten aan andere bureaus worden ingetrokken. Alle kandidaten (interne en rechtstreekse) worden tijdens onze bemiddeling opgenomen in de procedure. MARVEL streeft ernaar elke kandidaat een gelijke kans te bieden. Alle kandidaten dienen daarom ook in de bovengenoemde procedure te worden opgenomen gedurende de periode vanaf de opdrachtstelling tot en met de invulling van de vacature, zodat alle kandidaten op gelijke basis en goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Binnen de exclusieve samenwerking wordt de bemiddelingsfee altijd in rekening gebracht zodra de vacature is ingevuld, ongeacht de bron waar de kandidaat die deze vacature gaat vervullen vandaan is gekomen.

Non-exclusieve samenwerking

Werving:

 • Publicatie van de vacature op onze website
 • Er wordt een anonieme bedrijfsomschrijving gemaakt
 • De identiteit van de opdrachtgever wordt niet bekend gemaakt