Het referentieonderzoek

Uit recent onderzoek is gebleken dat in 83,5 procent van de gevallen de referenties van sollicitanten niet worden nagetrokken.

Kennis van wat sollicitanten in het verleden hebben gedaan is belangrijk. Daarbij gaat het zowel om vakinhoudelijke kennis als om de omgang met klanten en collega's. De ervaringen van vorige werkgevers maken het beeld van de sollicitant compleet.

Referentieonderzoeken geven op die manier ondersteuning bij het maken van de juiste keuze voor uw organisatie.

De werkwijze

Een referentieonderzoek door MARVEL verloopt volgens de volgende stappen:

 • U als bedrijf informeert de sollicitant over de uitvoering van een referentieonderzoek.
 • Met MARVEL wordt een tijdsplanning afgesproken.
 • De volgende onderwerpen kunnen worden onderzocht:
  • Relevantie van de werkervaring
  • Ervaringen bij de voormalige werkgever(s)
  • Ervaringen bij de voormalige collega('s)
  • Natrekken van gegevens betreffende diploma('s) / vaardigheden
 • MARVEL voert een gesprek met de sollicitant waarin bovenbenoemde verkregen informatie wordt meegenomen.
 • Ter afronding van het referentieonderzoek verstrekken wij u de verkregen informatie en brengen wij een vrijblijvend advies uit betreffende de sollicitant.

De voordelen

 • Grondig onderzoek, zodat u alle relevante achtergrondinformatie van de sollicitant heeft.
 • Een meer objectieve beoordeling van de sollicitant.
 • Uitbesteding van deze werkzaamheden levert meer eigen tijd op.

Zie ook de informatie over assessments