Het begrip collegiale in- en uitlening

Collegiale in- of uitlening heeft een aantal voordelen, boven het gebruik van andere flexibele middelen zoals uitzendbureaus of detacheerders. MARVEL ondersteunt collegiale in- en uitlening bij installatiebedrijven,de bouw, de techniek en in de (klein-) metaal en heeft ruim 10 jaar ervaring in collegiale in- en uitlening. Bij rustige of drukke periodes kunt u eenvoudig voor minimaal een week personeel in- of uitlenen zonder onnodige administratieve handelingen

Inlenen

Bij een toenemende drukte in uw bedrijf is het mogelijk dat u klanten moet laten wachten of zelfs nee moet verkopen. Collegiale inlening van MARVEL kan hierbij helpen en biedt u vele voordelen:

 • U krijgt een ervaren medewerker
 • U kunt gebruik maken van en ervaring opdoen met werkwijzen van collega's
 • Het is flexibel en komt zo uw eigen bedrijf ten goede
 • Collegiale inlening biedt een goede oplossing voor de steeds krappere markt van beschikbare vakkundigheid

Uitlenen

Bij een rustige periode in uw bedrijf is het mogelijk uw personeel uit te lenen aan een collega-installatiebedrijf. Op deze manier maken u en het inlenende bedrijf toch gebruik van de opgebouwde kennis en ervaring en voorkomt u omzetverlies voor uw bedrijf.

Op de lange termijn komt collegiale in- en uitlening uw bedrijf en de branche als geheel ten goede. Door de behoefte aan flexibel personeel binnen de branche op te lossen houdt u ook het rendement van de branche op peil. Verder blijven scholing- en pensioenfondsen in stand. Daar zijn alle ondernemers bij gebaat.

 • U heeft geen onnodig hoge personeelskosten
 • U voorkomt omzetverlies
 • U helpt collega's met personeelstekort
 • Uw medewerker doet nieuwe ervaringen op

Collegiale in- en uitlening: contractuele basis

Om de voordelen van collegiale in- en uitlening optimaal te kunnen benutten, heeft MARVEL een basiscontract opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van inleners en uitleners zijn vastgelegd. Deelnemende bedrijven verbinden zich aan dit contract.

Onderdelen van het contract

 Het raamcontract omvat onder andere de volgende onderwerpen:

 • ARBO wet- en regelgeving
 • Ziekteverzuimregeling
 • Regeling omtrent aansprakelijkheid
 • Financiële regelingen en het concurrentiebeding

Geïnterresseerd?

Bent u geïnteresseerd geraakt dan kunt u zich hier aanmelden, aanmelden is het eerste halfjaar geheel kosteloos!