Assessments

Test als begeleidend hulpmiddel

Een psychologisch onderzoek (assessment) is één van de waarborgen bij het verantwoord aanstellen van een nieuwe medewerker als ook bij het beoordelen van huidige medewerkers.

Huidige medewerkers kunt u testen voor geschiktheid van de huidige of een nieuwe baan. De testen leggen concrete aandachtsgebieden bloot en bieden suggesties voor begeleiding, training en/of opleiding.

Bij interne promoties kan vooraf psychologisch testen veel persoonlijk en organisatorisch leed voorkomen. Medewerkers door laten groeien binnen de onderneming heeft immers een motiverend effect. Dit positieve element heeft echter ook een keerzijde. De promotie later weer ongedaan maken betekent in de praktijk vaak het verlies van een waardevolle medewerker. Mede door de hoge voorspellende waarde van de praktijkgerichte assessments, geeft een test vooraf een betrouwbaar beeld of iemand in aanleg over de benodigde kwaliteiten beschikt.

Binnen outplacement en re-integratietrajecten geeft het assessment inzicht in de richting die gekozen moet worden om het traject succesvol te laten verlopen.

In de rapportage wordt ook helder en duidelijk aangegeven waarin en hoe iemand zich verder kan ontwikkelen. De test wordt niet alleen als sterkte/zwakteanalyse, maar ook als opleiding- en trainingsadvies gebruikt. Zo is ook organisatieontwikkeling en het toetsen van afdelingen op de competenties mogelijk.

Uitgebreide rapportage binnen drie werkdagen

De kandidaat kan binnen drie werkdagen na het psychologische onderzoek kennisnemen van een uitgebreid schriftelijk rapport en daar ook een mondelinge toelichting op krijgen. Het uitgebreide en heldere rapport geeft inzicht in persoonlijkheid, werkinstelling, communicatieve, commerciële en/of leidinggevende vaardigheden. In de conclusie worden sterke en zwakke punten benoemd en volgt een concreet ontwikkel advies.

MARVEL houdt zich aan de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat de kandidaat het rapport ter inzage krijgt en toestemming moet geven om het rapport aan de opdrachtgever te verstrekken.