Referenties

Hieronder staan een aantal referentieprojecten die MARVEL heeft uitgevoerd :

Bedrijfsopvolging

Een bouwbedrijf zocht naar opvolging op de middellange termijn. Er was een kandidaat welke familie was van de directie. Deze is getest, en er is een toekomstplan gemaakt waarin (on the job-) training en ontwikkelingsrichtingen zijn opgenomen.

Automatisering

Voor een schildersbedrijf is een netwerk ingericht waarbij de volgende randvoorwaarden van toepassing waren:

  • Telewerken moest mogelijk worden.
  • Behoudens de aanpassing in software en de serveromgeving was er geen budget beschikbaar voor het vervangen van de werkstations.
  • De indeling van de server (mappen en bestandenstructuur) moest worden aangepast.
  • Agenda en kalenderbeheer en de email moest centraal geregeld en beheerd worden.

De oplossing werd gevonden in een krachtige server, met een terminal server werkomgeving. Hiermee werd telewerken (eenvoudig) mogelijk, en werd een exchange server geïntegreerd. Op het netwerk werden de nodige beveiligingen (firewall en routers) en centrale antivirus software geplaatst.

Financieel management

Een installatiebedrijf draaide een aantal jaren een goede omzet, maar de verdiensten bleven achter. Kostenanalyse en een beoordeling van de personele bezetting leidde tot een sanering in overhead personeel en een verkleining van de directe kosten. Daaropvolgend werden de werken bekeken en bleek de kwaliteit van het werk te laag te zijn. In veel gevallen was (aantoonbaar) nawerk nodig en deze kosten werden niet op betreffende projecten geboekt.

Een verhoging van de kwaliteitscontroles door de verantwoordelijke projectleiders evenals een verdere aanscherping van de voor en nacalculatie heeft in een periode van een half jaar duidelijk verdere ontwikkelingsrichtingen naar voren gebracht. Op basis hiervan zijn een aantal medewerkers opnieuw geplaatst en zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangepast.