Privacy policy

De www.marvel.nl website is eigendom van MARVEL. Voor MARVEL is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt MARVEL zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan MARVEL gegevens vastleggen in een bestand/database. MARVEL gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van MARVEL en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als MARVEL hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van MARVEL besluit zijn gegevens via MARVEL aan derden te verstrekken, dan is MARVEL op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. MARVEL zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een reactie versturen met vermelding van uw naam en adres.

Beveiliging gegevens

MARVEL maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat MARVEL haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen

MARVEL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer deze daarom regelmatig. Als u nog vragen heeft neem contact op met MARVEL.