De organisatie van MARVEL

De aanpak van MARVEL kenmerkt zich door duidelijkheid en openheid. De vertrouwensband die een voorwaarde is voor de gedegen adviezen van MARVEL werkt door in onze organisatie en relaties met opdrachtgevers.

Projectadministratie

Een gedegen projectadministratie ligt aan de basis van de door ons uitgevoerde projecten. Verrichte werkzaamheden worden gespecificeerd doorbelast, en zijn eenduidig. Specificaties vergezellen al onze doorbelastingen.

Kantoorautomatisering

MARVEL heeft haar organisatie in verre mate geautomatiseerd. Snelle systemen en een transparante organisatie maken werken en accuraat reageren mogelijk. Een efficiënte werkwijze is goed voor onze relaties en voor de medewerkers van MARVEL. Waar mogelijk kunnen de werkzaamheden direct op locatie van de opdrachtgever worden afgerond, terwijl alle know how van MARVEL en modellen beschikbaar zijn.

Verspreiden van kennis - online diensten

De afgelopen jaren zijn een groot aantal diensten ook online beschikbaar gemaakt voor onze opdrachtgevers. Op dit moment zijn de vacaturebank, collegiale in- en uitlening en de werkzoekenden-database online beschikbaar. Op termijn worden deze diensten verder uitgebreid.