Compleet dienstenpakket voor organisaties

Het dienstenpakket is verdeeld in drie hoofdgroepen: organisatieadvisering, personeelsdiensten en veiligheid en ARBO.

Daarnaast worden over de gehele groep nog opleidingen, trainingen en instructies gegeven.

Hieronder een kort overzicht, voor nadere informatie kan een van de hoofdactiviteiten in het linkermenu gekozen worden.

Consultancy - Organisatieadvisering

Organisatieadvisering houdt zich met de interne organisatie bezig. Dit loopt van de administratieve tot de project- of productieorganisatie. Daarnaast worden projecten uitgevoerd die betrekking hebben op kantoorautomatisering en management control / management accounting. Zo wordt een welkome aanvulling geboden op de administratieve ondersteuning die accountants bieden.

IT

Kantoorautomatisering wordt uitgevoerd, waarbij van moderne technieken wordt gebruikgemaakt. Support op afstand, telewerken, monitoring maken onderdeel uit van de diensten op IT-gebied.

Personeelsdiensten

De personeelsdiensten bestaan uit ondersteuning voor bedrijven en uit ondersteuning voor individuele sollicitanten en medewerkers. Zowel de interne organisatie als werving, selectie en training maken onderdeel uit van de geboden diensten op personeelsgebied.

Werkzoekenden

Voor werkzoekenden is een website opgezet waarin het gemakkelijk is je te oriënteren op een volgende baan. MARVEL richt zich met name op de vakbekwame beroepen. De installatietechniek is hierbij het speerpunt. "Supporter van vakmanschap" is onze slogan.

Opleidingen en trainingen

Opleidingen en trainingen worden op locatie of in de regio van de opdrachtgever uitgevoerd. Voor groepen zijn er mogelijkheden tot het volgen van trainingen in de avonduren en weekenden. Eenvoudig bereikbaar en kwalitatief goed zijn kernbegrippen van onze trainingen.

Veiligheid en ARBO

Veiligheid is een speerpunt in de bouw. In de ARBO-wet staan eisen vastgelegd die betrekking hebben op (taak-) risico analyses en de RI&E. Bij het uitvoeren en het onderhouden van de risico-inventarisatie wordt ondersteuning geboden.