ZZP - Meer werkloosheid onder zelfstandigen

Bezuiniging in externe deskundigen en vaklieden

Veel bedrijven bezuinigen door minder externe deskundigen, zzp-ers en freelancers in te huren. ''Als je ervan uitgaat dat er tussen de 500.000 en een miljoen zzp'ers zijn en aanneemt dat die gemiddeld tien procent minder opdrachten hebben, komt dat neer op het equivalent van 50.000 tot 100.000 voltijdbanen die verdwenen zijn,'' stelt arbeidsmarktdeskundige Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.

''Het zijn hardwerkende, productieve mensen die keihard worden geraakt door deze recessie. Maar ze zijn niet goed georganiseerd en ik vrees dat ze te veel aan hun lot worden overgelaten. Dat kan er toe leiden dat veel zzp'ers het niet gaan redden.'' De verborgen werkloosheid onder zzp'ers en andere zelfstandigen kan ertoe leiden dat de werkgelegenheid in 2010 een extra dreun krijgt, waarschuwt het Economisch Bureau van de ING.

Nu verzachten de flexibele werkers net als deeltijd-ww'ers het effect van de economische neergang. Maar als ze over een half jaar gedwongen worden hun bedrijf op te heffen, moeten ze alsnog op zoek naar een baan.

Dienstverbanden beter gewaardeerd

Waar het een jaar geleden nog zo was dat zzp-ers winnaars waren in de makrt om werk en arbeid, lijkt er nu een kentering plaats te vinden. Minder technici kiezen voor een eigen zaak en het dienstverband wordt beter gewaardeerd.