Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen; Bodem+


Wat betekent het ‘Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen’ voor uw bedrijf?Het ‘WijzigingsBesluit bodemenergiesystemen’ is van toepassing op bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren, beheren dan wel onderhouden (met inbegrip van het warmtepompdeel). Volgens dit besluit moet een bedrijf dat deze activiteiten uit wil (blijven) voeren vanaf 1 oktober 2014 beschikken over een erkenning van overheidsinstantie Bodem+. Voor die erkenning heeft uw bedrijf ook één of meer certificaten nodig.


certificering Bodemsystemen