Wijzigingen in het praktijkboek Bouwbesluit

Voor met name de utiliteitsbouw bevat het Bouwbesluit eisen die voorwaarde zijn voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Voor bestaande gebouwen worden minder zware eisen gegeven. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Op dit moment is het Bouwbesluit 2003 van toepassing. In dit Bouwbesluit zijn op 1 september 2005 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen bestaan uit het schrappen van eisen, afstemming met andere voorschriften en beleid, het stellen van nieuwe en scherpere eisen, correctie van onjuistheden en actualisering. De nieuwste versie van het praktijkboek Bouwbesluit is in 4 delen te downloaden via deze site (zie downloads). In deze versie zijn ook de wijzigingen per 1 januari 2006 zoveel mogelijk opgenomen.