Wijzigingen bouwregelgeving worden gebundeld

Het ministerie van VROM gaat dit jaar diverse wijzigingen in de bouwregelgeving bundelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot één Algemene Maatregel van Bestuur waarin het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit samengaan. Deze aanpak komt vooral voort uit de wens van politiek, marktpartijen en overheden tot drastische vermindering van de regeldruk.

Om de regeldruk verder te verminderen werkt VROM aan een samenhangend pakket van wijzigingen van de bouwregelgeving. Dat pakket bestaat uit wijziging van het Bouwbesluit 2003 en invoering van de tweede fase van het Gebruiksbesluit.

Recent is een ambtelijk werkdocument op de VROM-site gepubliceerd met de voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit 2003. Dit document vormt het uitgangspunt voor de samenvoeging van Bouwbesluit en Gebruiksbesluit tot één integrale Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Deze nieuwe AMvB zal bestaan uit:

- Bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit
- Installatievoorschriften uit Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
- Gebruiksvoorschriften uit Gebruiksbesluit en Bouwbesluit