Wijziging vragen 11.1 en 11.2 VCA Checklist 2004/04

In de vragen 11.1 en 11.2 van de VCA Checklist 2004/04 zijn wijzigingen aangebracht.

Vraag 11.1 van de VCA versie 2004/04 is met onmiddellijke ingang als volgt gewijzigd:

"Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCA-eisen wordt voldaan?" (per 01-07-08).

Vraag 11.2 van de VCA versie 2004/04 is eveneens met onmiddellijke ingang als volgt gewijzigd:

"Wordt bij inschakeling van uitzend-detacheringsbureaus zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCU-eisen wordt voldaan?" (per 01-07-08).

Met andere woorden: het verplicht (mustvraag) worden van de vragen 11.1 en 11.2 van VCA** wordt uitgesteld van 01-01-08 naar 01-07-08.


In de praktijk blijkt dat verschillende adviesbureau's suggereren dat certificatie verplicht is, maar dit is allerminst het geval. Uiteraard is het wel zaak dat op de werkvloer wordt gecontroleerd of aan de eisen wordt voldaan. De verantwoordelijkheid op de werkvloer ligt altjid bij de opdrachtgever.