Werknemer wordt meer verantwoordelijk voor eigen veiligheid

De toegenomen verwijtbaarheid van de werknemer impliceert echter niet dat de werkgever per definitie vrijuit gaat. De overtreding van de werkgever blijft vaststaan wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden; een vorm van risicoaansprakelijkheid dus. Risicoaansprakelijkheid betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een ander lijdt, zonder dat sprake is van schuld of verwijt; de schade is dan voor het risico van de aansprakelijke.

Risicoaansprakelijkheid bestaat echter niet in het strafrecht. Daar geldt immers: geen straf zonder schuld. Voor administratieve boetes, zoals die van de Arbeidsinspectie, geldt deze regel ook.

De laatste jaren is er echter steeds meer aandacht voor de mogelijkheid dat de werkgever geen enkel verwijt treft.