Werknemer bouwt vakantiedagen op tijdens ziekte

Stel dat ??n van uw werknemers voor langere tijd ziek is. Na bijvoorbeeld een half jaar komt hij weer werken. Na een paar weken vraagt hij of hij een maand vakantie kan nemen. U was blij dat hij eindelijk weer aan de slag was, dus u staat niet te juichen. U vraagt zich af of de werknemer wel genoeg vakantiedagen heeft om een maand vrij te nemen. Hij is immers een half jaar ziek geweest.

Een zieke werknemer bouwt alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Zit er minder dan vier weken tussen twee ziekteperiodes, dan moet u die bij elkaar optellen. In onderstaande drie voorbeelden gaan we ervan uit dat de betreffende werknemer per jaar 24 vakantiedagen opbouwt (2 vakantiedagen per maand).

- Een werknemer is ziek geweest van 1 september 2005 tot 1 juni 2006 (9 maanden). Hij heeft alleen over de laatste 6 maanden vakantiedagen opgebouwd (6 x 2 = 12 dagen).

- Een werknemer is ziek geweest van 1 september 2005 tot 1 januari 2006 (4 maanden) en van 1 maart tot 1 juni 2006 (3 maanden). Hij heeft dan over beide periodes vakantiedagen opgebouwd, te weten 4 x 2 dagen over de eerste periode en 3 x 2 dagen over de tweede periode (in totaal 14 dagen). Er zat immers meer dan vier weken tussen beide ziekteperiodes.

- Een werknemer is ziek geweest van 1 september 2005 tot 1 januari 2006 (4 maanden) en van 15 januari 2006 tot 1 juni 2006 (4? maand). Omdat de tussenliggende periode minder dan 4 weken bedroeg, moet u beide ziekteperiodes bij elkaar tellen. De totale ziekteperiode bedraagt dus 8? maand. De werknemer heeft alleen over de laatste 6 maanden (6 x 2 = 12 dagen) vakantie opgebouwd.

Krijgen uw werknemers meer dan het wettelijk minimum aan vakantiedagen (4 x de arbeidsduur per week), dan kunt u - in overleg met uw personeel - afwijken van de wettelijke regeling ten nadele van de werknemers. Afwijken ten gunste mag altijd.

Is een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt (met andere woorden: werkt hij niet volledig, maar gedeeltelijk), dan bouwt hij alleen vakantie op over de door hem gewerkte uren. De werknemer wordt in feite gelijk gesteld aan een parttimer. Dit lijkt onredelijk, maar als iemand bijvoorbeeld maar halve dagen werkt, hoeft hij ook maar een halve dag op te nemen om een hele dag vrij te zijn.