Wanneer moet u een ongeval melden aan de arbeidsinspectie

Een ongeval op uw bedrijf


Het is triest genoeg als u als onderneming te maken krijgt met een bedrijfsongeval. Ongevallen op de werkplek zijn helaas niet altijd te voorkomen, ook al doet u er alles aan dit te realiseren door bijvoorbeeld een VCA systeem of geregeld toezicht.


Stappen bij een ongeval op uw bedrijf


Krijgt u te maken met een ongeval dan moet u in ieder geval de volgende dingen doen. In de eerste plaats bekommert u zich om het ongeval zelf en de betrokkenen. Daarnaast is het verstandig gelijk foto's te maken van de ongevalslocatie en vast te leggen wie de verdere aanwezigen waren. Deze kunnen eventueel later als getuige optreden. Maak van het ongeval een ongevalsregistratie waarin u op neemt wat de aanleingen waren voor het ongeval, wat de rol van de betrokkenen was en wanneer en onder welke omstandigheden (weer, geluid, drukte) het ongeval zich voordeed.


Melden ongevallen bij de arbeidsinspectie


Meldingsplichtige arbeidsongevallen moet een werkgever direct aan de Inspectie SZW melden. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij voor het niet melden een boete krijgen van maximaal € 50.000.


Meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u (ook buiten kantoortijden) het snelst melden via telefoonnummer 0800 - 5151 (gratis). Ook kunt u het digitale meldformulier gebruiken. In dat geval ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.


Doorgaans zal de Inspectie SZW zo snel mogelijk na de melding een onderzoek instellen. De inspecteur moet de situatie ter plaatse kunnen beoordelen. Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft.


Welke ongevallen moet u melden bij de arbeidsinspectie


1. Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf of instelling, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werken aan de weg, bruggen, viaducten, op of in het water, enzovoorts. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn.


NB (Verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.


2. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten. Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. Poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd.


Onderzoek van het ongeval


Het is ook voor uw eigen organisatie of vanuit uw VCA certificaat verstandig c.q. verplicht een onderzoek te laten uitvoeren. Betreft het ongeval een meldingsplichtig ongeval dan is het altijd verstandig een vakkundige MVK-er of HVK er een onderzoek te laten uitvoeren.


U kunt hiervoor contact opnemen met ons. Ook voor dit onderzoek geldt dat we dan gegevens nodig hebben van het ongeval, de omstandigheden en eventueel getuigen.