Waarschuwing voor advertentiefraude

Via de koepelorganisatie MKB-Nederland vernamen wij dat er meldingen binnenkomen van oplichting via advertentieverkoop. Ditmaal door het bedrijf GT, gevestigd in Gieten, postadres Assen.

Het betreft het vermelden van bedrijfsgegevens op www.mkb-search.com. De fraudeurs gaan als volgt te werk: de ondernemer wordt telefonisch benaderd met de vraag of hij twee keer wil adverteren voor de prijs van ??n. De indruk wordt gewekt dat de advertentie wordt geplaatst in een "mkb" (dus MKB-Nederland-)blad. Nadat de argeloze ondernemer de per fax toegezonden offerte heeft ondertekend en geretourneerd, volgt een factuur van ?252,-.

Factuur blijkt maandbedrag!

Tot zover niets aan de hand. Maar dan volgen er meer rekeningen en aanmaningen, want? hij heeft een contract getekend voor twee jaar waarvan hij ??n jaar moet betalen (immers twee voor ??n). Het bedrag van ?252,- blijkt slechts voor een maand te zijn. Kortom, er moet nog voor elf maanden worden betaald. De opdrachtbevestiging die is ondertekend is zeer slecht leesbaar.

Verticaal aan de rechterkant van de bevestiging staat in zeer kleine lettertjes vermeld (naar verluidt niet te lezen) dat alle genoemde prijzen per maand zijn (excl. btw).

Ondernemers die het slachtoffer van deze of andere advertentiefraude zijn geworden, kunnen voor ondersteuning terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude, www.fraudemeldpunt.nl.