Vrij verkeer van werknemers: hoe eerder hoe beter

31 maart 2006 - VNO-NCW noemt het positief dat het licht op groen gaat voor vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. De werkgeversorganisatie betreurt echter dat het kabinet vandaag besloten heeft dat niet al direct op 1 mei van dit jaar te doen.

Vanmiddag maakte de regering bekend dat werknemers uit Polen en de andere nieuwe EU-lidstaten vanaf 1 januari volgend jaar onbelemmerd in Nederland aan de slag kunnen. Tot die tijd blijft de bestaande situatie van kracht. Daarin hebben deze werknemers een speciale vergunning van het Centrum voor Werk en Inkomen nodig.

VNO-NCW wijst erop dat door de aantrekkende economie nu al tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt. Daarom kan het de werkgevers niet snel genoeg gaan met de volledige openstelling van de EU-grenzen en de bevordering van vrij verkeer van werknemers.
De ondernemersorganisatie vindt uiteraard dat misstanden als ontduiking van het minimumloon en illegaliteit moeten worden bestreden, maar is blij dat het kabinet niet kiest voor een registratieplicht. "Dat zou de administratieve rompslomp alleen maar verergeren", aldus VNO-NCW.