Voorkom dubbele leveringen van normen en voorschriften!

Werkwijze van de MARVEL updateservice:

MARVEL beheert alle relevante normen en voorschriften op bouw- en bouwgerelateerde gebieden. Maandelijks wordt een versiecontrole uitgevoerd. Als een door een bedrijf opgenomen norm gewijzigd en definitief is, zorgt MARVEL voor het bestellen van de norm, bewaakt de aflevering, handelt de financi?le zaken af en stuurt afrondend een specificatie en een nieuw compleet bedrijfseigen overzicht van alle in gebruik zijnde documenten toe. Deze kan gebruikt worden voor het kwaliteitssysteem of voor uw normen-administratie.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Het komt voor dat bij de MARVEL Updateservice aangesloten bedrijven telefonisch, per fax of per e-mail benaderd worden door de leveranciers van bovengenoemde voorschriften. Uit deze telefonische, fax- of e-mail marketing acties van leveranciers kan een aankoop, al dan niet in abonnementsvorm, ontstaan.

Leveringen van normen en voorschriften rechtstreeks afgenomen van de leverancier, komen in dat geval in duplicaat in uw bedrijf aan. Omdat uw bedrijf is aangesloten bij de MARVEL Updateservice, worden deze (nieuwe) normen en voorschriften ook geleverd of zijn al geleverd.

Onze oplossing voor relaties van de MARVEL Updateservice:

- Ga niet in op en doe geen aankopen via telefonische-, fax- of email acties van leveranciers betreffende (nieuwe) normen en voorschriften. Deze normen en voorschriften komen bij uw bedrijf binnen via de MARVEL Updateservice, of kunt u gewoon bij ons bestellen tegen hetzelfde tarief als bij de leverancier.

- Wordt u benaderd, geeft u dat dan door aan de MARVEL Updateservice middels uw contactpersoon.

- Ga in uw bedrijf na of u abonnementen hebt lopen bij leveranciers van normen en voorschriften, zeg deze op bij de desbetreffende leverancier, en geef dit door aan uw contactpersoon bij de MARVEL Updateservice.

- Informeer uw medewerkers over dit artikel.

Wanneer u, als relatie van de MARVEL Updateservice, bovenstaande stappen in acht neemt, voorkomt u dubbele leveringen van (nieuwe) normen en voorschriften.