Voorbeeldafspraak voor verbod op priv?gebruik bestelauto van de zaak

Op 1 januari is de fiscale bijtelling voor de (bestel)auto van de zaak overgeheveld van de inkomsten- naar de loonbelasting. Daardoor moet een werkgever in beginsel 22 procent van de cataloguswaarde van een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto van de zaak bij het loon tellen. Deze bepaling geldt voor personen- ?n bestelauto's.

Bij de bestelauto van de zaak kan bijtelling onder meer achterwege blijven als de werkgever de werknemer verbiedt de auto voor priv?doeleinden te gebruiken. Het ministerie van Financi?n heeft in samenwerking met VNO-NCW een voorbeeldafspraak tussen werkgever en werknemer van zo'n verbod op priv?-gebruik opgesteld.

20-3-2006: Voorbeeldverbodsbepaling bestelauto?s (meer informatie van VNO-NCW)

Dossier: Belastingzaken