VOL VCA verplicht voor ZZPer die werkt bij VCA ** bedrijf

VCA eisen met betrekking tot zelfstandige zonder personeel ZZP Let op : Dit geldt alleen als u als ZZP er actief bent voor een bedrijf dat twee sterren (VCA **) gecertificeerd is! In VCA-verband worden ten aanzien van de ‘zelfstandige zonder personeel’ (zzp-er) de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Het bedrijf van een zzp-er of bestaande uit meerdere zzp-ers kan niet VCA gecertificeerd worden
  • Een zzp-er heeft geen onderaannemers en geeft geen leiding aan anderen
  • Een zzp-er voldoet aan dezelfde eisen als waaraan ingehuurd personeel moet voldoen
Inschakeling van ZZP-ers door een VCA gecertificeerd bedrijf Inschakeling van zzp-ers (door een gecertificeerd VCA bedrijf) kan dan onder de navolgende voorwaarden:
  • De zzp-er beschikt over een eigen RIE (VGM Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)
  • De zzp-er is voldoende gekwalificeerd, ook op VGM-gebied en beschikt derhalve over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) en, indien nodig, over kwalificaties genoemd in de Gids Opleidingen Risicovol Werk (GORW)
  • Materieel en middelen van de zzp-er moeten gekeurd zijn conform de VCA-eisen
  • De zzp-er wordt aangestuurd door degene die hem/haar heeft ingeschakeld, alsof het ingehuurd personeel is van bijvoorbeeld een uitzendorganisatie, alsmede opgenomen/meegenomen in de ongevallenfrequentie-index (IF).
Nu actie ondernemen als zzp-er Het is zaak om, als u als ZZP er actief bent, nu actie te ondernemen. Uw (VCA * of VCA ** gecertificeerde) opdrachtgever zal op korte termijn eisen aan u gaan stellen. U dient voor de door u uitgevoerde werkzaamheden een RIE op te stellen (risico inventarisatie en evaluatie), uw gereedschap en middelen te laten keuren en u laten informeren over regels van uw opdrachtgever. MARVEL en de ZZP er MARVEL heeft ervaring in het, efficient, uitvoeren van een RI&E. Daarnaast bieden wij de VOL VCA opleiding aan. Het geeft u als ZZP-er de zekerheid dat u de ontwikkelingen en eisen voorblijft.