Verwerken van overstap levensloop verlengd

Veel werkgevers hebben in de afgelopen weken aangegeven dat het hen niet lukte om de omzetting van spaarloon naar levensloop tijdig te verwerken in de loonadministratie. Zij moeten het teruggestorte spaarloon namelijk als belast loon uitkeren aan de werknemer en dit had eigenlijk v??r 1 juli moeten gebeuren. De staatssecretaris heeft daarom besloten om de werkgevers hiervoor uitstel te verlenen tot en met 30 september. Hierbij geldt als voorwaarde dat de bank het gespaarde bedrag voor 1 juli heeft teruggestort.

Niet meer switchen!

Werknemers mogen dus niet nu nog beslissen om dit jaar te switchen van spaarloon naar levensloop. De staatssecretaris heeft verder nogmaals aangegeven dat werkgevers de reeds betaalde eindheffing over spaarbedragen die nu zijn teruggestort, mogen verrekenen in de loonaangifte. De staatssecretaris van Financi?n heeft goedgekeurd dat de werkgever tot en met 30 september (in plaats van tot 1 juli) de tijd heeft om dit teruggestorte spaarloon vervolgens als belast loon uit keren aan de werknemer. Hiermee komt hij tegemoet aan signalen uit de praktijk dat het veel werkgevers nog niet is gelukt om de omzetting van spaarloon naar levensloop in de loonadministratie te verwerken.