Verplichte bijdrage kinderopvang komt eraan!

Als het aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) ligt, zal per 1 januari 2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang verplicht worden. Op dit moment bereidt SZW een wetsvoorstel voor om tot een wettelijke verplichtstelling te komen. Of het ?cht verplicht wordt, hangt af van de resultaten van een onderzoek in juni 2006. Daarin wordt gekeken naar het percentage werknemers dat beroep kan doen op een 'volwaardige' regeling.

Een volwaardige regeling betekent dat een werknemer aanspraak moet kunnen maken op een vergoeding van ten m?nste een zesde deel van de kosten voor kinderopvang. Het gaat dan om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. De Geus heeft dit de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer laten weten. Bij de behandeling van de Wet kinderopvang is als doel gesteld dat 90% van de werknemers in 2008 een volwaardige bijdrage moet krijgen. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen zicht op is dat dit in 2008 gehaald zal worden, dan wordt het wetsvoorstel ingediend. De Geus heeft er vertrouwen in dat sociale partners hierin zullen slagen, maar wil toch een reservelijn bouwen.

Werkgevers met bijdrage
De Wet kinderopvang gaat ervan uit dat ouders, de beide werkgevers en de overheid gezamenlijk de kosten voor kinderopvang betalen. Op 1 juli 2005 waren de percentages van werkgevers die een bijdrage geven als volgt verdeeld:

grotere CAO's: 91% geeft een bijdrage;

kleinere CAO's: 50% geeft een bijdrage;

niet-CAO's: 39,5% geeft een bijdrage.

In totaal geeft 69,1% van alle werkgevers een bijdrage voor de opvang van kinderen tot en met 12 jaar. Deze vergoeding is echter niet altijd volwaardig.

Week 5 - 30 januari 2006