Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen

Als u werkzaamheden uitvoert voor een opdrachtgever kan er onduidelijkheid bestaan over uw arbeidsrelatie. Bent u bij uw opdrachtgever in dienst of treedt u op als zelfstandig ondernemer? Met een Verklaring arbeidsrelatie van de Belastingdienst kunt u aan uw opdrachtgever laten zien hoe de Belastingdienst de inkomsten uit uw arbeidsrelatie beoordeelt.

Als inkomsten worden aangemerkt als winst uit onderneming, dan bent u zelfstandig ondernemer. Dit geldt ook als u directeur-grootaandeelhouder bent en de inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap zijn. Vanaf 1 januari 2005 vrijwaart een zogenoemde VAR-winst of een VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) de opdrachtgever van de betaling van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Over dit onderwerp is beschikbaar:
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR): informatie voor zelfstandigen
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR): informatie voor werkgevers