Verbetering procedure verplichte ziekmelding

In de huidige situatie stuurt het UWV de werkgever en werknemer in de 42ste week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. Deze zogenoemde alerteringsbrief wijst partijen op de verplichte evaluatie van de re?ntegratie-inspanningen in het eerste ziektejaar en de mogelijkheden voor re?ntegratie. In de nieuwe situatie verzendt het UWV deze brief in de 44ste week. Hierdoor wordt het proces van ziekmelden verbeterd omdat het tijdstip van de verplichte ziekmelding en de alerteringsbrief van het UWV beter op elkaar aansluiten. In de huidige praktijk komt het vaak voor dat werkgevers hun werknemers wel ziek melden, maar vervolgens niet meer beter melden.

Voorts zullen werkgevers die hun zieke werknemer te laat ziekmelden bij het UWV straks een boete van maximaal ? 455 per werknemer opgelegd krijgen. In de huidige situatie moeten werkgevers - na twee jaar ziekte - 70 % van het loon doorbetalen voor de periode dat zij te laat zijn met ziekmelden; deze, potentieel draconische, sanctie vervalt dus. Tot slot wordt de zogenoemde WIA-kennisgeving vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20ste ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIA-uitkering aan te vragen.

De wijzigingen zullen naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden