VCA : IF scores branche gemiddelde 2006

De IF score is belangrijk voor de IF doelstelling zoals vermeldt in de auditmatrix VCA 2008/05 bij 1.7.
Dit geldt voor alle certificaten */**/petrochemie.
Zoals vermeld bij 1.7
De vast te stellen IF dient in overeenstemming te zijn met het sector gemiddelde, bij eventuele negatieve afwijking in de IF in de jaarlijkse evaluatie dient er actie te ondernomen worden.

U kunt deze tabel downloaden