VCA diploma kwijt - Online diploma opzoeken

Diploma kwijt?

Het is niet langer toegestaan duplicaatdiploma's uit te reiken. Hiermee vervalt tevens artikel 21.6 van het Uitvoeringsbesluit VCA 2008. Het diploma is een waardedocument dat eenmalig wordt uitgereikt en kandidaten dienen hier dan ook zorgvuldig mee om te gaan. Als een kandidaat het diploma onverhoopt kwijt raakt, dan volstaat een vermelding in het Centraal Diplomaregister VCA binnen het VCA-stelsel.
.
Het verstrekken van een nieuw diploma is binnen het VCA-stelsel uitsluitend toegestaan:
?door erkende Examencentra VCA
?als een geslaagde kandidaat bij controle van het diploma constateert dat de gegevens op het diploma niet correct zijn weergegeven (bijvoorbeeld: naam komt niet overeen met gegevens in het identiteitsbewijs), waarbij uitsluitend het examencentrum dat het diploma verstrekt heeft na het innemen van het verkeerde originele diploma een nieuw exemplaar aan de kandidaat beschikbaar stelt.
?bij officiŽle naamswijziging kandidaat.

Door de online database te controleren kunt u achterhalen wanneer u uw VCA basis of VCA VOL diploma heeft behaald.

De VCA Audit

Tijdens de VCA audit wordt een registratie in het ssvv.nl (vca.nl) register geaccepteerd als bewijs dat een medewerker het VCA diloma heeft behaald.

Een VCA pas is geen officeel document en mag wel worden gereproduceerd.