VCA certificaat en de Branche RI&E

MARVEL heeft telefoontjes ontvangen over de auditors van de VCA-certificaten. Met name wordt bij bedrijven met minder dan 10 werknemers door de auditor gesteld dat de branche RI&E onvoldoende diepgang heeft. Volgens de auditors voldoet de branche dan ook niet aan de VCA-eisen. De auditors kunnen het bedrijf voorstellen dan een andere RI&E te gebruiken.

Wij adviseren u niet in te gaan op het eventuele voorstel van de auditor. U kunt het beste gebruik blijven maken van de branche RI&E. Als u namelijk gebruik maakt van een andere RI&E, dan zult u de RI&E moeten laten toetsen voor hogere toetsingstarieven. Voor de 10- bedrijven geldt namelijk dat als er gebruik is gemaakt van een branche RI&E, de RI&E niet getoetst hoeft te worden. De RI&E van de auditor is geen branche RI&E, waardoor u de RI&E alsnog zal moeten laten toetsen.

Indien u deze of andere problemen heeft met uw VCA-certificaat gecombineerd met de branche RI&E, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met MARVEL.

Met de makers van het instrument, KMO, wordt nader overlegd op welke wijze de branche RI&E kan worden aangepast, zodat dit probleem structureel wordt opgelost.

Tot die tijd adviseren wij u, indien u een bedrijf heeft met minder dan 10 werknemers en u een audit krijgt voor het VCA-certificaat, geen gebruik te maken van de vragenlijst voor de 10- bedrijven, maar gelijk de uitgebreide vragenlijst in te vullen.