VCA 2008 versie 5.1

Nieuwe aanpassingen VCA 2008

Hierbij informeren wij u over de aanpassing van de VCA die met ingang van 1 april 2010 gepubliceerd wordt in de versie 2008/5.1. De nieuwste versie van de VCA blijft als jaartal 2008 behouden, omdat er inhoudelijk bijna niets in de checklist is gewijzigd ten opzichte van de 2008/05 versie. Vrijwel alle aanpassingen, met name in de procedure en de bijlagen, zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe norm ISO/IEC 17021.

U kunt uw VCA 2008 procedures doorlopen en waar nodig aanpassen in uw systeem. De belangrijkste wijzigingen zijn op detailniveau, of geven een specifiekere invulling van de eis aan.

Download de bijlage

Hieronder staat een link naar het overizcht van de wijzigingen van de VCA 2008 5.1.

VCA 2008 5.1 bestellen

De VCA 2008 5.1. is te bestellen via MARVEL.