VCA 2008 05 norm leverbaar

Nieuwe VCA norm brengt veranderingen

Waarschijnlijk heeft u al het een en ander in het nieuws vernomen, er komt een nieuwe VCA norm aan. Voor bedrijven die overwegen zich te laten certificeren, of die momenteel gecertificeerd zijn, is het handig te kijken naar de nieuwe norm.

Voor een overzichtslijst van wijzigingen kunt u contact opnemen met MARVEL.

Overgangsregeling

Ook deze norm kent net als bij voorgaande wijzigingen overgangsregelingen. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Het zal nog totdat de norm officieel geaccrediteerd is mogelijk zijn om volgens de oude VCA 2004 norm gecertificeerd te worden.

Daarna bestaat de mogelijkheid om het bestaande certificaat om te zetten. Dit kan kosten met zich mee brengen. Bij verlengingen na de inwerkingtreding van de nieuwe norm, zal het niet meer mogelijk zijn volgens de VCA 2004 norm gecertificeerd te worden.