Valse facturen KvK in omloop

Factuur niet van KvK

De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van Koophandel betalen. Zo staat op de valse facturen dat de bijdrage is voor vermelding op "KvKHandelsregister.nl". Ook staat op de factuur een logo dat lijkt op dat van de Kamer van Koophandel. Onderaan staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat, maar om een aanbod. Wie betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan het aanbod.

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u een voorbeeld van de valse factuur en een voorbeeld van de juiste factuur zoals die zullen worden opgesteld door de KvK.