Vakcollege laat de handjes wapperen

Technici hebben de toekomst, aan vaklieden is een schreeuwend tekort. Installatiebedrijven, garages, aannemers, transportbedrijven, in welke sector je ook kijkt, overal is behoefte aan goed geschoolde personeelsleden. De verdiensten zijn ernaar.

Het Vakcollege leidt deze mensen op vanaf het moment dat ze de basisschool achter zich hebben gelaten. En in tegenstelling tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs doet het Vakcollege vanaf dag ??n heel veel praktijk in het lesaanbod. Ideaal voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn, geen zitvlees hebben om uren theorielessen te volgen en die nu al dromen over een toekomst in de techniek, de bouw of het transport.

Chr?tien Geertzen is afdelingsdirecteur van de vestiging van het Da Vinci College in Roosendaal, waar het Vakcollege is ondergebracht. Met zes leerkrachten begint hij volgende week aan de compleet nieuwe opleiding. " Het wordt een bijzonder praktisch gerichte opleiding, die we hier zelf hebben ontwikkeld. De leerlingen krijgen intensieve persoonlijke begeleiding, werken op hun eigen niveau en maken daarbij gebruik van tal van hulpmiddelen, waaronder natuurlijk ook de elektronische snelweg."

Hoe praktisch het onderwijs wordt, blijkt uit het feit dat in de introductieweek het thema ruimtevaart wordt aangesneden. "Dat begint meteen met het bouwen van raketten van petflessen. Dat combineren we met een bezoek aan het Space Centre in Noordwijk en een petflessenfabriek in Etten-Leur. Aan het eind van de week gaan we eigen raketten ook lanceren."

Als na die introductie het ?chte onderwijs begint, zal blijken dat ook dat op geheel nieuwe leest geschoeid is. Geertzen: "Dat wordt gegeven in blokken van acht weken. Die worden thematisch ingevuld. Zo gaat ??n periode over 'de stad', een andere over 'licht en geluid'. Alle lessen staan dan in het teken van dat thema."

In de lessen wiskunde kunnen in de themaperiode van 'de stad' bijvoorbeeld de theorie over de cirkel aan de orde komen, aan de hand van luchtfoto's van rotondes. Maar ook de lessen Nederlands, Engels en mens en maatschappij zullen een link hebben met het thema van die periode.

Joseph Dekkers, directeur van het Da Vinci College: "We spreken zeer geregeld met ouders die vinden dat het onderwijs niet genoeg is afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van het kind. Veel leerlingen die van de basisschool naar het vmbo gaan, moeten het doen met twee uurtjes techniek in de week. Terwijl ze graag met hun handen werken. Zo gaat veel talent verloren, terwijl de samenleving zit te springen om goede vaklui. Het tast zelfs vaak het gevoel van eigenwaarde van een kind aan, als de verplichte theorie niet wordt begrepen, terwijl voor de aanwezige handigheid geen aandacht is."

Landelijk worden de vakcolleges gesteund door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. Doelstelling van de invoering is de uitval in het reguliere vmbo en vooral in het mbo terug te dringen ?n om extra gemotiveerde vakkrachten af te leveren. Joseph Dekkers: "In principe praten we over een zesjarige opleiding. De eerste jaren leggen we de basis. Daarin is veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs, inclusief stages. In de laatste twee jaar kunnen de leerlingen met vier dagen werken en ??n dag naar school hun opleiding bij de baas afronden. Daarna hebben ze het niveau dat ook de regionale opleidingscentra afleveren."

Het Vakcollege begint dit jaar met techniek, maar in de toekomst worden dit soort trajecten ook uitgestippeld voor de richtingen economisch-administratief en zorg en welzijn. Straks moet het hele onderwijs op het Da Vinci gestoeld zijn op de methode die nu bij techniek op het Vakcollege wordt ontwikkeld. De insteek is duidelijk: extra gemotiveerde leerlingen doen beter hun best, behalen betere resultaten en zijn daardoor beter op hun toekomst voorbereid.