Vakbonden leggen onderhandelingen CAO stil

Werkgevers zijn verbijsterd over de inhoud van en de wijze waarop de vakbonden vandaag hun
voorstellen voor de CAO metaal & techniek op tafel hebben gelegd. Onderdeel van de CAO metaal & techniek is de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf.
In deze sector is nog nooit eerder vertoond dat bij de derde onderhandelingsronde waar serieuze voorstellen op tafel komen de vakbonden gelijk met een eindbod komen.

Werkgevers hebben zeer serieus gereageerd op de voorstellen van de vakbonden. Vervolgens
hebben zij voor de sector een eerste uiterst serieus voorstel op tafel gelegd. Dit bod bestaat onder meer uit een structurele loonsverhoging van 3% in de looptijd van een jaar, per 1-12-2008  275 eenmalig (1%) en 3% extra per 1-7-2008 voor jeugdigen. Daarnaast zijn er concrete voorstellen gedaan ter zake seniorendagen, scholingsdagen, opleidingen en arbeidsongeschiktheid.

Vakbonden hebben de werkgevers totaal verbijsterd door met een soort dictaat te komen, waarbij de voorstellenbrief nagenoeg het eindbod is geworden. Een trendbreuk in de jarenlange onderhandelingsrondes, constateert zij. De werkgevers hebben de indruk dat de vakbonden uit zijn op een conflict, waarbij centrale afspraken hun uitgangspunt zijn. Bij de werkgevers staat maatwerk per branche hoog in het vaandel. De werkgevers hopen dat de vakbonden tot bezinning komen en opnieuw aan de onderhandelingstafel verschijnen om tot een goed en acceptabel eindresultaat voor de sector te komen.