Vakantie verruilen voor loon verboden

Werknemers hebben jaarlijks een wettelijk recht op minimaal vier weken vakantie, met doorbetaling van loon. Deze vakantieperiode mag door de werkgever niet worden afgekocht, ook niet als de werknemer aan het eind van het jaar het minimumaantal vakantiedagen niet heeft opgenomen. Deze conclusie is afkomstig van het Europese Hof van Justitie.

Deze mening van advocaat-generaal Kokott, de belangrijkste adviseur van het Europese Hof, is een voorschot op de uitspraak die het Hof binnen enkele maanden zal doen over (afkopen van) vakantiedagen. Het Gerechtshof in Den Haag heeft het Europese Hof verzocht een zogenaamde prejudici?le beslissing te nemen in een zaak die het FNV heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Dagen verpatsen
Een voorlichtingsbrochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de aanleiding voor het geschil. In die brochure staat namelijk dat werknemers vakantiedagen mogen opsparen en meenemen naar volgende jaren. Het is ook mogelijk tegen een vergoeding afstand te doen van deze dagen. Met andere woorden: werknemers kunnen jarenlang hun vakantiedagen opsparen om ze in een later stadium eventueel te verpatsen aan hun werkgever. Dit geldt voor alle dagen, ook voor delen van de wettelijke minimumvakantieperiode, aldus de brochure.

Europese arbeidstijdenwet
Volgens de FNV klopt dit niet, omdat deze handel in (wettelijke) vakantiedagen in strijd is met de Europese arbeidstijdenwet. Aan de minimumperiode van jaarlijkse vakantie mag niet worden gesleuteld en wettelijke vakantiedagen mogen niet worden afgekocht, met als uitzondering de be?indiging van het dienstverband. De advocaat-generaal geeft de vakcentrale hierin gelijk. Omdat de rechters van het Hof dergelijk advies doorgaans opvolgen, lijkt het hoog tijd voor een duidelijke regel omtrent de wettelijke vakantiedagen. Eentje waarin niet alleen het minimumaantal dagen is vastgelegd, maar ook het minimumaantal dagen dat in een jaar m?et worden opgenomen.

Week 3 - 16 januari 2006