Uitzending Tros Radar 15 januari: Levensgevaarlijke ketels

Op 15 januari jl. verscheen in het tv-programma Tros Radar een item over "Levensgevaarlijke ketels". In het onderstaande artikel de reactie van UNETO-VNI

Het bleek dat de klachten aangaande het onderhoud van de cv-ketels van huurders bij woningbouwcorporatie Mitros in de wijk Ondiep te Utrecht niet serieus werden genomen. Er werd door het uitvoerende installatiebedrijf dat in opdracht van de woningbouwcorporatie werkt niet gecontroleerd op koolmonoxide. Tevens meldde het installatiebedrijf aan de betreffende bewoners dat zij opdracht hadden gekregen om cv-ketels die aan vervanging toe waren niet te vervangen. In Radar werd aandacht besteed aan deze opzienbarende situatie. Bij metingen werd geconstateerd dat er inderdaad sprake was van een overschreden koolmonoxidenorm, waardoor de bewoners ernstige (levensbedreigende) vergiftigingsverschijnselen konden oplopen. De betreffende ketels diende wel degelijk met spoed te worden vervangen. Mitros heeft in de uitzending geschokt gereageerd en maakte uit monde van de directeur duidelijk dat er direct maatregelen zijn genomen en dat er heldere afspraken met het installatiebedrijf zijn gemaakt m.b.t. koolmonoxidemetingen bij controles. Mitros heeft aangegeven alsnog alle cv-ketels in bepaalde wijken opnieuw te controleren en waar nodig cv-ketels te vervangen indien er sprake is van overschreden koolmonoxide normen. Tweedekamerlid en SP-er Paulus Jansen lichtte toe dat sinds de liberalisering van de energiemarkt er geen verplichting meer bestaat voor gemeenten om periodieke controles uit te voeren en dat deze verantwoordelijkheid bij de branche is neergelegd. UNETO-VNI heeft gereageerd op deze affaire met onderstaand standpunt welke op de website van Tros Radar is gepubliceerd.

Regelgeving
In Nederland zijn er veel wettelijke regels voor gasinstallaties maar wordt nauwelijks toegezien op naleving. De branchevereniging UNETO-VNI pleit voor een zogenaamde APK keuring voor woninginstallaties waaronder cv ketels. De lobby voor een wettelijke verplichting voor het periodiek keuren van woninginstallaties heeft het politiek niet gehaald. De 'nu demissionaire' regering hebben als regeringsbeleid het zorgen voor lasten- en regeldrukverlichting, het invoeren van een nieuwe verplichting stond daar haaks op.

UNETO-VNI heeft met andere betrokken partijen een instrument voor het keuren van woninginstallaties (gas, elektra en water) ontwikkeld onder de naam Veilig thuis Keur. Gerealiseerd zijn een keuringsdocument (NTA8025) die omschrijft wat er gekeurd dient te worden, opleidingen voor installateurs, certificering (BRL 6025), en een website vtkeur.nl voor het afmelden van woningen. Voor het verkrijgen van een vt-keur certificaat is goed onderhoud van de cv-ketel een voorwaarde. Overigens wordt er niet standaard op koolmonoxide gecontroleerd tijdens het onderhoud. Dit gebeurt wanneer de installateur hiertoe aanleiding ziet. Wij zien nu in de praktijk dat er op individuele basis door installateurs maar ook door gemeenten en woningcorporaties keuringen worden uitgevoerd conform de NTA8025.