Uitbreiding VOL-VCA en VIL VCA examens

Met het invoeren van de nieuwe Eind- en Toetstermen 2009 is ook de toetsmatrijs aangepast. Voor VOL VCA en VIL VCU heeft dit de consequentie dat het aantal examenvragen is opgehoogd van 60 naar 70 vragen. De reden voor deze wijziging is gelegen in de betrouwbaarheid van de examens voor VOL VCA en VIL VCU. In de nieuwe structuur bestaat het

VOL VCA/VIL VCU examen uit 40 vragen Basisveiligheid VCA en 30 vragen VOL VCA/VIL VCU. Hiermee wordt het juiste gewicht gegeven aan het VOL VCA/VIL VCU deel van het examen. Daarnaast is deze uitbereiding noodzakelijk gebleken om voldoende dekking te krijgen over de toetstermen.

Vanwege de uitbereiding naar 70 vragen is ook de examentijd aangepast van 90 naar 105 minuten.

Overgangstermijn van de oude naar de nieuwe eind- en toetstermen 2009.

De afgelopen periode is er bij de VCA opleiders, erkende Examencentra VCA en mogelijk ook de VCA gecertificeerde bedrijven, onrust ontstaan m.b.t. de overgang naar de nieuwe Eind- en Toetstermen 2009. Met name de invoering per 1 september bleek praktisch niet haalbaar, waardoor er al eerder besloten is om voor de invoering een overgangstermijn van 1 maand (tot 1 oktober 2009) in te stellen.

De gebruikersgroep VCA Examinering heeft bij de SSVV aangegeven dat zij om moverende redenen deze overgangsperiode graag verlengd zien tot 1 januari 2010. Hiermee is er voor het veld voldoende ruimte om lesmateriaal te ontwikkelen en in cursussen te implementeren, de in de vreemde talen aangeboden eind- en toetstermen te implementeren in het cursusmateriaal en de examinering van VOL-VCA en VIL-VCU examens in te richten op de uitbereiding van het aantal examenvragen (tijd) van 60 naar 70 vragen.

In overleg met de gebruikersgroep VCA Examinering, de Examenkamer en de VCA Examenbank heeft de SSVV welgemeend besloten aan dit voor de markt wezenlijke verzoek gehoor te willen geven. De overgangstermijn voor de implementatie van de nieuwe eind- en toetstermen 2009 wordt dan ook verlengd tot uiterlijk 1 januari 2010.