Twee nieuwe ISSO-Kleintjes

Kleintje Ventilatie

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezonde en comfortabele woning. Tegelijkertijd kost het ventileren van een woning energie. Om het energiegebruik ten gevolgde van ventilatie te beperken is er een behoorlijk aantal verschillende ventilatiesystemen op de markt, zowel voor nieuwbouw als situaties in de bestaande bouw.

In de praktijk blijkt dat er toch regelmatig problemen zijn met ventilatie in woningen. Kritische punten zijn meestal het ervaren van tocht, het installatiegeluid en te weinig luchtverversing. Bij een goed uitgevoerd ontwerp, installatie en onderhoud zijn deze problemen te voorkomen. Een aantal problemen met ventilatie in woningen is in de media uitvoerig aan de orde gekomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot Kamervragen. Naar aanleiding hiervan is het actieplan 'Gezonde ventilatie in woningen' ontwikkeld. Dit actieplan voorziet in een aantal publicaties met eisen en oplossingsrichtingen voor ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen. Van programma van eisen, via ontwerp, dimensionering en realisatie tot en met beheer en onderhoud.

'Kleintje Ventilatie' vormt een onderdeel van het actieplan. Het zakboekje geeft richtlijnen voor ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen. Dit kleintje is een goed toegankelijke handleiding dat ingaat op de belangrijkste punten uit de wetgeving en waarin richtlijnen gegeven worden voor het goed ontwerpen, uitvoeren en beheren van ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen.

Kleintje Meetmethoden Elektrotechniek

Het doel van 'Kleintje Meetmethoden Elektrotechniek' is duidelijk weer te geven hoe metingen in elektrische installaties in het kader van de normen NEN 1010 en NEN 3140 uitgevoerd moeten worden. De uitgave biedt de helpende hand bij het uitvoeren van metingen en geeft antwoorden op veel praktijkvragen. Het zakboekje kan bijdragen aan de parate meetkennis van iedere monteur of inspecteur. Dit 'Kleintje' richt zich zowel op nieuw- als bestaande bouw. De meetmethoden worden stap-voor-stap in een algemene opzet beschreven.

Het 'Kleintje' behandelt de volgende onderdelen:

- eisen aan meetapparatuur;

- (elektriciteits)leer betreffende meetinstrumenten;

- veiligheidsactiviteiten en de meting.


MARVEL Updateservice

Relaties van de MARVEL Updateservice kunnen deze normen bestellen voor de kostprijs van EUR 35,- per stuk. De norm wordt dan bijgeschreven in uw documentenoverzicht en MARVEL zorgt voor de administratieve afhandeling.