Subsidiemogelijkheden voor opleidingen en cursussen tot ? 200.-

Volgens de Ontwikkeling Stimulerings Regeling (OSR) heeft iedere werknemer recht op een tegemoetkoming in de kosten voor scholing en ontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is dat de werkgever de kosten voor de scholing op zich neemt en hiervoor via de OSR een tegemoetkoming kan krijgen.

De OSR geldt voor alle werknemers die op 1 januari 2008 in dienst zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever. Zij hebben daarmee in 2008 recht op een tegemoetkoming in de kosten voor scholing en ontwikkeling van ? 200,00. Zodra een werknemer niet meer in dienst is bij een OTIB bedrijf, vervalt dit recht.

Voor welke cursussen geldt de OSR?
De OSR kan worden besteed aan opleidingen, cursussen en trainingen voor de ontwikkeling van de werknemer en ondersteuning van loopbaanontwikkeling. Verletkosten, reis en verblijfkosten worden niet vergoed.
Voorwaarden voor het ontvangen van de OSR-tegemoeting zijn:
? de opleiding, cursus of training moet zijn afgerond;
? de opleiding, cursus of training wordt uitgevoerd door een geregistreerd opleidingsinstituut zoals MARVEL
? er is een factuur betaald aan een externe dienstverlener.
Opleidingen die vallen onder de BPV-regeling worden niet vergoed.

Voor wie geldt de OSR regeling?
De regeling geldt voor cursussen en trainingen voor de ontwikkeling van alle medewerkers die vallen onder de CAO kleinmetaal.

Hoe werkt de OSR?
De werknemer wil graag werken aan zijn scholing en/of ontwikkeling. Hiervoor gaat hij in gesprek met u, zijn werkgever. Maar ook u kunt het initiatief nemen tot een gesprek over scholing en ontwikkeling en dus de werknemer benaderen. In een gesprek wordt duidelijk wat de werknemer wil en hoe de werkgever hier over denkt. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt over de cursussen die de werknemer gaat volgen.
Dat betekend dat de werknemer wordt aangemeld door het bedrijf voor een of meerdere cursussen. Deze worden gevolgd en afgerond.
Daaarna kunt u via OTIB-online een declaratie indienen voor de gevolgde cursus. Dit moet uiterlijk twee maanden na afronding van de cursus of training gebeuren.

Wilt u meer informatie over de OSR regeling neem dan contact met ons op.