Stormloop op vmbo- vakcollege

In zes jaar tijd worden de leerlingen, die rechtstreeks van de basisschool komen, opgeleid tot bouwvakker of monteur. Zij hoeven daarvoor niet over te stappen van vmbo naar mbo. Erasmus en Reggesteijn werken voor het nieuwe vakcollege nauw samen met het regionale bedrijfsleven. Na de opleiding kunnen de leerlingen rekenen op een vaste baan, mits ze hun diploma halen.

Volgens het Platform B?tatechniek, dat de scholen helpt bij het opzetten van de vakcolleges, is het aantal aanmeldingen boven verwachting. Het vakcollege is in een jaar tijd uit de grond gestampt. De opleiding is bedoeld om kinderen die graag met hun handen werken meteen na de basisschool les te geven in techniek